Udrożnienie – Łódź

Udrożnienie instalacji wewnętrznej oraz przyłącza kanalizacyjnego z lat 70-tych w Łodzi.