Instalacja stalowa – Łódź

Przeniesienie podejść wodnych do baterii stojącej wraz z cyrkulacją z rur stalowych.