Instalacja C.O. – Olsza

Instalacja C.O. wykonana z rur miedzianych.