Wody deszczowe – Łódź

Domek ul. Rodzynkowa, Łódź. Odłączenie wód deszczowych (z odwodnienia liniowego) od przyłącza sanitarnego, podłączenie do studni chłonnej.